L
Motta nyheter fra NNBA!
w

Arrangørene

NNBA arrangeres av de to bransjeorganisasjonene NESO og MEF Region Nord, som organiserer hovedtyngden av bygg- og anleggsbransjen i nord.

MEF og NESO
19.04.201813:59 Anne-Stine Gjervoldstad


Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon SA - NESO: 

Har totat 129 byggentreprenører i de tre nordligste fylkene. Medlemsmassen representerer samlet en omsetning på mer enn 12 milliarder, og 5200 ansatte. NESO ble opprettet i 1986, med kontorsted Svolvær. Administrasjonen teller i dag 13 ansatte, med kompetansetiltak, innkjøpsordinger, juridisk bistand, rekruttering og næringspolitikk som de viktigste arbeidsområdene.


Maskinentreprenørenes Forbund - MEF:

Er en landsdekkende organisasjon med totalt ca 2060 medlemmer. Region nord dekker de tre nordligste fylkene og organiserer totalt ca 260 maskinentreprenører. Regionkontoret ligger i Tromsø og har to ansatte. I tillegg er det to distriktskontor i henholdsvis Bodø og Finnmark med distriktssjefer ansatt, som dekker hvert sitt fylke. MEF har egne opplæringskontorer, OKAB- Opplæringskontoret for anlegg- og bergfagene, og i region nord ligger dette kontoret på Fauske med to ansatte, samt en opplæringskonsulent i Tromsø og en i Alta.

NESO og MEF har ofte sammenfallende interesser og har etablert et tett og godt samarbeid på en rekke områder. Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse arrangeres i 2019 for sjette gang, og er et godt eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt.