Arrangørene

NNBA arrangeres av de to bransjeorganisasjonene NESO og MEF Region Nord, som organiserer hovedtyngden av bygg- og anleggsbransjen i nord.

MEF og NESO
19.04.201813:59 Anne-Stine Gjervoldstad


Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon SA - NESO: 

har totat 136 medlemmer i de tre nordligste fylkene. Medlemsmassen representerer samlet en omsetning på mer enn 13 milliarder, og 5400 ansatte. NESO ble opprettet i 1986, med kontorsted Svolvær. Administrasjonen teller i dag 16 ansatte, med kompetansetiltak, innkjøpsordinger, juridisk bistand, rekruttering og næringspolitikk som de viktigste arbeidsområdene.


Maskinentreprenørenes Forbund - MEF:

er en frittstående og landsdekkende bransje- og arbeidsgiverorganisasjon,  som representerer om lag 2200 små, mellomstore og store bedrifter. Region nord dekker de tre nordligste fylkene og organiserer totalt 300 maskinentreprenører. I region nord er det  kontor i Hammerfest, Tromsø og Bodø.  MEF har egne opplæringskontorer, OKAB- Opplæringskontoret for anlegg- og bergfagene, og i region nord har OKAB kontor på Fauske, Krikenes og Tromsø.  

NESO og MEF har ofte sammenfallende interesser og har etablert et tett og godt samarbeid på en rekke områder. Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse arrangeres i 2022 for syvende gang, og er et godt eksempel på et slikt samarbeidsprosjekt.